Slide background
Regels in de Dojo

1. De Dojo is een plaats voor zowel geestelijke als lichamelijke vorming.

2. Bij binnenkomst en vertrek uit de Dojo hoort men de staande groet “Ritsu-Rei” te brengen, waarbij de rechter vuist in de handpalm van de linkerhand wordt drukt. Men zegt hierbij “Tai Yu” (tadjoe). Als eerste groet je altijd de Sensei en daarna de overige aanwezigen.

3. Men dient de geldende regels voor beleefdheid en die van de DOJO zorgvuldig in acht te nemen zoals:
a) onder alle omstandigheden zijn medeleerlingen te helpen en nooit hinderlijk of onaangenaam te zijn.
b) De hoger gegradueerden respecteren en hun raadgevingen zonder meer opvolgen en aanvaarden. Mocht hij/zij het niet met hun eens zijn gaat hij/zij te rade bij de Sensei.
c) Op hun beurt dienen de hoger gegradueerden met volle aandacht en met vriendelijkheid de vooruitgang van hen die minder ver zijn te bevorderen.
d) Wanneer men niet oefent moet de houding correct blijven, zelfs indien men vermoeid is.
e) Tijdens de lessen dient de leerling te zwijgen; wenst hij/zij iets te vragen, dan steekt hij/zij zijn/haar hand op, zodat op dat moment de lesgevende persoon weet dat hij/zij iets te zeggen heeft.
f) Men moet in de Dojo altijd de kempo-gi, aan hebben en deze niet in de dojo uittrekken, tenzij op uitnodiging van de Sensei of degene die belast is met de leiding van de les.

4. Men moet voortdurend zorg besteden aan de persoonlijke hygiëne; schone kempo-gi, het goed zitten van de kempo-gi, het op de juiste manier dragen en vastknopen van de band etc. De nagels van de handen en voeten moeten steeds kort geknipt en schoon zijn. Sierraden zijn niet toegestaan.

5. Men moet de trainingstijden stipt in acht nemen en de Dojo niet voor het einde van de les verlaten tenzij de Sensei er toestemming voor gegeven heeft.

6. Aan het begin en aan het einde van de les groeten de Sensei en zijn leerlingen elkaar in de zarei houding, na de za-zen roep van de Sensei. Deze begroet de leerlingen met een groet aan zijn meester of beschermgod, “Shidan-nirei”, waarop de leerlingen antwoorden Tai-Yu, waarna een tweede groet volgt aan allen aanwezig “Otagai-ni-rei”.Shaolin Kempo Long Zeh

Contact Info

Heeft u vragen over Shaolin Kempo Long Zeh, neem dan contact met ons op via de contact pagina of kom gerust een keer langs als we aan het trainen zijn.

Shaolin Kempo Long Zeh
De Reulver 120
7544 RT Enschede

Tel. 053 8500477