Mededelingendiverse mededelingen

Op 14 juli 2018 worden de examens afgenomen. Op 21 juli is de laatste zaterdag-training voor de vakantie. De eerst volgende training is op maandag 3 september.

Mededelingen